Menu Zamknij

Tu Jacek

To jest moje miejsce w Sieci, a to zagadnienia, które u mnie można znaleźć:

Moim zdaniem Excel jest jednym z bardziej genialnych tworów naszej cywilizacji.

Przykłady pochodzą z moich prac stworzonych w ramach wykonywanego zawodu. Postaram się jednak zwrócić uwagę czytelnika nie na szczegóły zawodowe, lecz na takie cechy opracowanych skoroszytów, które ilustrują potęgę tego popularnego programu i wskazują na możliwość wykorzystania prezentowanych rozwiązań dla różnych zastosowań.

Zapraszam do lektury.

Pierwszy przykład użytecznego narzędzia Excel

Jest to prosty skoroszyt obliczający poziom zakłóceń radiowych na odległej i na tej samej stacji linii radiowej. Składa się z kilku arkuszy (częściowo ukrytych dla uniknięcia rozpraszania operatora danymi nieistotnymi przy obsłudze skoroszytu). Do obsługi wykorzystano kilka tzw. formantów wbudowanych w…
Czytaj…

Drugi przykład użytecznego narzędzia Excel

Także ten przykład polega przede wszystkim na dość prostych formułach. Ponieważ jednak istotą zagadnienia było pewne dynamiczne przeszukiwanie tabeli danych, należało do skoroszytu wbudować odpowiednie zachowanie — akcję na żądanie. W tym celu wykorzystano mechanizm programowy dostępny w czasie, gdy narzędzie…

Czytaj…

Przykład trzeci użytecznego narzędzia Excel

Przykład dotyczy narzędzia, które kreśli tzw. charakterystyki promieniowania anten oraz pozwala na uzyskanie rysunków niezbędnych do sporządzenia dokumentu formalnego nakazanego przez przepisy ochrony środowiska. Pierwszym prezentowanym tu wynikiem działania skoroszytu jest przykładowa charakterystyka pozioma jakiejś anteny. Wyboru anteny dokonuje się po…

Czytaj…

Przykład czwarty użytecznego narzędzia Excel

Opisany przykład to zestawienie prostych formuł z licznymi odwołaniami między arkuszami skoroszytu. Złożoność rozwiązania podnosi jednak fakt, iż formuł tych jest bardzo dużo. Ponadto obliczenia geodezyjne, których skoroszyt dotyczy, wymagają posługiwania się matematycznym pojęciem liczb zespolonych oraz wartościami o bardzo dużej…

Czytaj…

Przykład piąty użytecznego narzędzia Excel

Jest to szablon faktury przystosowanej do potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa. Aby ułatwić życie operatorowi korzystającemu z arkusza, wyposażono go w dodatkowy formant (spoza zestawu formantów wbudowanych): kalendarz umożliwiający wpisanie daty do faktury za pomocą jednego kliknięcia. Następnym ułatwieniem jest przycisk (żółty z…

Czytaj…

Przykład szósty użytecznego narzędzia Excel

Narzędzie ekscelowe pozwala na ogromne ułatwienie pracy projektanta instalacji zapewniającej łączność radiową (np. GSM) we wnętrzu dużego obiektu w rodzaju centrum handlowego. Specyfiką takiego projektu jest silne rozgałęzienie instalacji, a przez to zależność poziomu („siły”) sygnału w jednej antenie od wszystkich…

Czytaj…

Przykład siódmy użytecznego narzędzia Excel

Jest to narzędzie dokonujące sumowania sygnałów od 20 źródeł w 40 000 (!) punktów przestrzeni. Zadanie to z pewnością przerasta możliwości nawet biegłego rachmistrza z kalkulatorem… Każde ze źródeł jest opisywane za pomocą kilku podstawowych parametrów; wśród nich znajduje się położenie źródła…

Czytaj…

Przykład ósmy użytecznego narzędzia Excel

Przykład dotyczy złożonego zadania projektowego, w którym należało dobrać ponad sto stacji radiowych i zestawić w różny sposób ich parametry. Różnorodność zestawienia wynikała z faktu, że różne cechy projektowanej sieci były potrzebne różnym komórkom organizacyjnym Zamawiającego. Ostatecznym wynikiem pracy była między…

Czytaj…

Przykład dziewiąty użytecznego narzędzia Excel

Jest to wcześniejszy chronologiczne przykład aplikacji inżynierskiej pomagającej w projektowaniu – a „na roboczo”: w trzymaniu porządku i niepogubieniu się – przy ważnym przedsięwzięciu logistycznym. Pominę opis zagadnienia; różnica między tym przykładem a poprzednim polega na znacznym „nasyceniu” skoroszytów wbudowanymi programami w…

Czytaj…

Przykład dziesiąty użytecznego narzędzia Excel

Ten przykład stanowił o tyle złożoną aplikację ekscelową, że posługiwał się mało znanym standardowym dodatkiem o nazwie Solver. Jest to moduł służący do rozwiązywania pewnej klasy problemów heurystycznych. W tym przypadku rzecz dotyczyła przydzieleniu każdej spośród 36 stacji radiowych zestawu kanałów…

Czytaj…

Przykład jedenasty użytecznego narzędzia Excel

Także i ten przykład ilustruje powtarzalne narzędzie inżynierskie (zapisane w postaci szablonu) wykonujące za człowieka szereg złożonych obliczeń. Co ważne, robi to bez pomyłki i nie „przymyka oczu” na zbliżenia obliczonych wartości do pewnych granic określonych przez przepisy. Efekt wydajnego uzyskania…

Czytaj…

Przykład dwunasty użytecznego narzędzia Excel

Jest to użyteczna aplikacja będąca pewną odmianą bazy danych. Obsługa tego narzędzia musiała być jednak prowadzona przez osobę zupełnie niezwiązaną z informatyką, bazami danych itp., lecz jedynie w podstawowy sposób obsługującą kilka programów – była to moja Żona. Cele postawione przede…

Czytaj…

Przykład trzynasty użytecznego narzędzia Excel

Była to bardzo rozbudowana aplikacja techniczna służąca do optymalizacji wyboru rozwiązania projektowego. W największym skrócie: stacje radiowe mogą być rozmieszczane w całym kraju, jednak w pobliżu granicy podlegają zakłóceniom o znanych właściwościach. Jak poradzić sobie z tymi zakłóceniami? Możliwy jest: wybór…

Czytaj…

Przykład czternasty użytecznego narzędzia Excel

Przykład zaczyna się od ilustracji efektów działania pierwszego narzędzia ekscelowego opracowanego w ramach pewnego zadania. Wobec wcześniejszych przykładów, ta złożona aplikacja inżynierska stanowi tylko dopełnienie opisów. Zastosowano w niej bowiem łącznie wszystkie „chwyty” omówione w poprzednich przykładach. Ponadto znalazły się w niej…

Czytaj…

Przykład piętnasty użytecznego narzędzia Excel

Ostatnio stworzonym narzędziem inżynierskim w Excelu jest aplikacja mająca na celu optymalizację rozwiązań antenowych stacji pewnej sieci radiokomunikacyjnej. Znów posłużyłem się wykresami radarowymi, programem w VBA, przyciskami, zdalnymi odwołaniami do innych skoroszytów itp. Elementy te są widoczne na przykładowych zrzutach (poniżej):…

Czytaj…

Przykład szesnasty użytecznego narzędzia Excel, na razie ostatni

Ostatni przykład efektownie rozszerza zagadnienie opisane w przykładzie 7. Tam wyniki – rozkład pola wokół zbioru 20 anten – były rysunkami utworzonymi za pomocą „sprytnego” wykresu. W innym zagadnieniu związanym z analizą rozkładu pola, problem był postawiony inaczej. Nie było istotne…

Czytaj…

[the_ad id=”6267″]

Word po prostu czasem nas przeraża, prawda?…

I po to, żeby zmniejszyć „strach” i by podnieść poziom dokumentów tworzonych w pracy, w domu, w redakcji gazety osiedlowej lub parafialnej — postanowiłem już wiele lat temu napisać poradnik w postaci książkowej, a teraz w postaci „blogerskiej”. Ten poradnik powstał na bazie mojej książki z roku 2003 pod tytułem Tajniki typografii dla każdego (wydawnictwo Mikom). Należało go jednak trochę uwspółcześnić.

Zapraszam do lektury.

1. Wstęp dla wszystkich

Na temat komputerowego składania tekstów powstało bardzo dużo prac. Czy wobec tego można coś jeszcze dodać? Nigdy dotąd nie przychodził mi do głowy żaden podobny pomysł, jednak po przejrzeniu kolejnej ulotki podrzuconej mi na wycieraczkę stwierdziłem, że czas zabrać głos. Tę…

Czytaj…

2. Wstęp dla zmuszonych siłą do korzystania z komputera

Czy korzystacie z komputera, bo szef kazał, a najchętniej wypisalibyście wszystko swoim kształtnym i czytelnym pismem ręcznym? No właśnie. Zamiast podziwiać, że tak szybko opanowaliście klawiaturę, wielu współpracowników przychodzi do Was z pretensjami. Jeden wypomni Waszą niezgrabność w posługiwaniu się komputerem…

Czytaj…

3. Przegląd bylejakości

Muszę wyrazić żal, że nasze otoczenie, odmiennie od otoczenia ludzi w wielu innych krajach, obfituje w bylejakość. Tak bardzo obfituje, że — wiem to także po sobie — mamy po prostu wszczepione od dziecka „byle jakie” kryteria oceny wyglądu wszystkiego, co…

Czytaj…

4. Myślnik i jego rodzeństwo – proste rzeczy są trudne

Pamiętamy zatem: komputer nie jest maszyną do pisania… Świadomość tego pozwoli nam uniknąć mnóstwa błędów i niezgrabności, jakie popełniamy wykorzystując naszego peceta do składania tekstów. A właściwie do edycji dokumentów. W gruncie rzeczy bowiem maszyny do pisania były urządzeniami o mocno…

Czytaj…

5. Myślnik i jego rodzeństwo – dalsze „rewelacje”

Wzbogaceni o poprzednie wiadomości możemy przystąpić wreszcie do ostatecznego załatwienia sprawy wstawiania myślników. Dotyczy to tych Czytelników, którym nie udało się uzyskać efektu zamiany dwóch łączników na pauzę. Tym, którym się to udało gratulujemy i prosimy o przejście do dalszego akapitu….

Czytaj…

6. Przecinki, kropki i różne inne drobiazgi

Łącznik i jego rodzinka dały nam dużo do myślenia. Oprócz zwyczajów polskiej typografii związanych z tymi wszystkimi kreskami poznaliśmy kilka zasad pisowni zaczerpniętych ze słownika ortograficznego. W tym rozdziale zajmiemy się innymi znakami interpunkcyjnymi, które bywają czasem przekorne i na siłę…

Czytaj…

7. Dalsza rodzina kropki i kreski

Idźmy dalej z naszą analizą znaków kropkopodobnych. Średnik jest jednym z kilku znaków oddzielania jednej myśli od innych. „Siłę” tego wydzielania możemy określić jako większą od przecinka, a słabszą od kropki. Oznacza to, że jeżeli w przekazywaniu myśli za pomocą tekstu…

Czytaj…

8. Czcionki i fonty – podstawowy budulec tekstu

Od razu apel: wymawiamy właśnie czcionki, a nie „trzcionki” albo „cionki”. A teraz należy się wyjaśnienie. Może Czytelnicy wyczuwają, że autor nie cierpi sztucznie wprowadzanych obcojęzycznych pojęć, czyli tzw. „makaronizmów”. Powinien więc wytłumaczyć się z faktu, że jak dotąd więcej razy…

Czytaj…

9. Czcionki i fonty – uzupełnienie

Nie omówimy wszystkich cech każdego z tych krojów. Spróbujmy jednak zwrócić uwagę na własności najistotniejsze. Arial O Arialu można powiedzieć prawie to samo, co o Timesie: bywa nadużywany. Arial stanowił poczatkowo domyślne pismo w Excelu, podobnie jak Times w Wordzie. Jednak…

Czytaj…

11. Dobry tekst – zasada druga: obowiązkowo dzielimy wyrazy

Domyślnie, jak wiemy, nasz procesor tekstu nie uaktywnia opcji stosowania dzielenia wyrazów (poloniści nazywają to przenoszeniem). Dlatego też, co także już wiemy, wielu użytkownikom nawet nie śni się, iż samoczynne podzielenie wyrazów jest możliwe. Chyba aż 95 procent tekstów, jakie spotkałem,…

Czytaj…

13. Dobry tekst – zasada czwarta: korzystajmy z cech akapitów

Zakończyliśmy apelem o zaznajomienie się i stosowanie rozmaitych opcji pola dialogowego Akapit. W przeciwnym razie pozostaniemy długo na poziomie amatorskim i odstępy między wierszami będziemy uzyskiwać wciskaniem „entera”. Tak robi większość nieświadomych użytkowników programów edytorskich. My jednak należymy już do tej drugiej…

Czytaj…

W tym dziale podaję kilka porad dla majsterkowiczów używających programów wirtualnych organów (np. „Hauptwerk”).

Taki program można używać „jak jest”, zadowolić się manipulacjami myszą i odczytem z ekranu.

Ale można też próbować stworzyć „prawie prawdziwy” instrument do użytku domowego. Pozwala to na wiele wygodniejszą obsługę – no właśnie jak w prawdziwym instrumentem. Tylko trzeba trochę pomajsterkować w stolarce i elektronice… Staram się w tym dziele dużo poradzić.

Zaczyna się od wykonania we własnym zakresie pedału (klawiatury nożnej) do organów.

Potem omawiamy sterowanie registrami za pomocą różnych metod: od przerobienia zwykłej klawiatury komputerowej (!) do złożonego pulpitu jak w prawdziwych stołach gry.

To sprawa sterowania, ale czyż nie warto zająć się również sygnalizacją włączonych lub wyłączonych registrów, skoro budujemy stół gry? Tak, o tym też opowiadam. Ten wątek jest „rozwojowy”.

Zajmuję się elektroniką od dziecka, ale formalnie jest też to mój zawód („technik elektronik o specjalności teletransmisja”) poziomu szkoły średniej.

Tu przedstawiam kilka prostych przykładów układów lub omawiam je. Drobne urządzenia, o których tu piszę, i także takie, o których (jeszcze?) nie napisałem pozwalają na wiele możliwości. Tak w domu (zamek zbliżeniowy), jak i w hobby czy działaniach społecznych (różne elementy elektroakustyczne np. do nagrań mikrofonowych).

Osobna kategorią elektroniki użytkowej jest wyposażenie sprzętowe do wirtualnych organów, które omawiam także odrębnie.

Zapraszam do zapoznania się.

Jak zapewnić zasilanie mikrofonu zewnętrznego podłączonego do kamery wideo?

Miałem wiele razy okazję po amatorsku „kręcić” filmy – rozmowy z osobami stojącymi przed kamerą na wolnym powietrzu. Czasem byłem to ja sam. Takie warunki nie sprzyjają uzyskaniu dobrego dźwięku za pomocą mikrofonu wbudowanego do kamery. Moja niedroga kamera ma wprawdzie gniazdo mikrofonowe, jednak nie wystawia na nim zasilania dla mikrofonu…
Czytaj…

Prowadzę zespół projektowy w zakresie radiokomunikacji i radiotechniki. Ponadto wykonuję projekty poza pracą w tym zespole.

W tej chwili opis i przykłady są w trakcie przygotowywania.

Pewnego razu poproszono mnie o akompaniowanie podczas Mszy pewnej grupie. Przedstawiono mi listę 10 pieśni używanych w tej Mszy — „zagrasz to?” Postanowiłem zatem przysiąść i opracować harmonizację we własnym zakresie. Taką, by brzmiała po mojemu, a w miejscach repryz (powtórzeń pewnych fragmentów melodii) brzmienie za każdym razem było nieco inne.

Oto moje opracowania niektórych pieśni kościelnych i muzycznych stałych części Mszy. Niektóre z melodii są wspólne dla tradycji katolickiej i ewangelickiej.

Każda melodia zawiera zapis nutowy mojej propozycji, a na pasku bocznym dostępna jest próbka brzmienia na wirtualnych organach (z których większość dostarczył wspaniały Piotr Grabowski). Zamieszczam także słowa, czasem w więcej niż jednym wariancie. Tutaj przegląd tych opracowań:

„Boże, coś Polskę”

„Boże, coś Polskę” — Pierwotny wiernopoddańczy charakter pieśni na cześć „króla polskiego” (rosyjskiego cara Aleksandra) rychło zmienił się w piękną pieśń religijno-patriotyczną.
Tutaj nuty i opis

W ramach umiejętności posługiwania się rysunkiem (nabytych w trakcie pracy zawodowej) zdarza mi się czasem wykonać jakieś użyteczne grafiki: banery, logo, mapki, schematy i podobne.

W tej chwili opis i przykłady są w trakcie przygotowywania.

Sygnalizuję na razie, że ponieważ od mnóstwa lat używam „do wszystkiego” programu rysunkowego (wektorowego) MS Visio, zamierzam go tu szeroko opisać.

Pole elektromagnetyczne

Autorzy analiz środowiskowych i laboratoria badawcze muszą znaleźć sposoby na czytelne przedstawienie sytuacji wokół anten w sposób spełniający wymagania prawa i jasny dla odbiorcy naszej pracy. Laboratorium musi dokonać obliczeń, dzięki którym na pewno wykona pomiary w pionach o spodziewanych dużych…
Czytaj…

Zapraszam – zostań Visionerem!

Trudno sobie wyobrazić jakikolwiek wytwór ludzkiej pomysłowości, w którym nie byłby potrzebny rysunek. Jest to nieodłączna część każdego projektu — budynku, obudowy komputera, samochodu, ale też ogrodu, który zamierzamy urządzić przy nowo postawionym domku. Nauczymy się zaprzęgać Microsoft Visio do pracy…
Czytaj…

Dość dużo piszę na witrynę stowarzyszenia „Inwestycje dla Poznania”.

Zapraszam do lektury.

To jest moje miejsce w Sieci

To jest moje miejsce w Sieci

To jest moje miejsce w Sieci

Translate/Переводить »