Menu Zamknij

Pierwszy przykład użytecznego narzędzia Excel

Jest to prosty skoroszyt obliczający poziom zakłóceń radiowych na odległej i na tej samej stacji linii radiowej. Składa się z kilku arkuszy (częściowo ukrytych dla uniknięcia rozpraszania operatora danymi nieistotnymi przy obsłudze skoroszytu).

przykład1

Do obsługi wykorzystano kilka tzw. formantów wbudowanych w aplikację MS Excel. Są to pola wyporu opcji i listy wyboru. Dzięki temu operator nie musi wpisywać nazw urządzeń (są pobierane z przygotowanej listy), co byłoby często przyczyną błędów w pracy. Jawnie wprowadza się tylko parametry liczbowe lub nazwy obiektów. Arkusz wykonuje szereg obliczeń prowadzących do jasnej kwalifikacji „spełnia – nie spełnia”. Zastosowano konsekwentne formatowanie ułatwiające wprowadzanie danych i odczyt wyników – np. białe pola: wprowadzanie danych, szare pola: informacje wyliczane przez skoroszyt, wynik kwalifikacji: na polu o barwie sygnalizującej stan pozytywny (żółte jak na ilustracji) lub negatywny (czerwone).

To jest prosty skoroszyt, prawda?

Drugi przykład użytecznego narzędzia Excel

Także ten przykład polega przede wszystkim na dość prostych formułach. Ponieważ jednak istotą zagadnienia było pewne dynamiczne przeszukiwanie tabeli danych, należało do skoroszytu wbudować odpowiednie zachowanie — akcję na żądanie. W tym celu wykorzystano mechanizm programowy dostępny w czasie, gdy narzędzie…

Czytaj…

Przykład trzeci użytecznego narzędzia Excel

Przykład dotyczy narzędzia, które kreśli tzw. charakterystyki promieniowania anten oraz pozwala na uzyskanie rysunków niezbędnych do sporządzenia dokumentu formalnego nakazanego przez przepisy ochrony środowiska. Pierwszym prezentowanym tu wynikiem działania skoroszytu jest przykładowa charakterystyka pozioma jakiejś anteny. Wyboru anteny dokonuje się po…

Czytaj…

Przykład czwarty użytecznego narzędzia Excel

Opisany przykład to zestawienie prostych formuł z licznymi odwołaniami między arkuszami skoroszytu. Złożoność rozwiązania podnosi jednak fakt, iż formuł tych jest bardzo dużo. Ponadto obliczenia geodezyjne, których skoroszyt dotyczy, wymagają posługiwania się matematycznym pojęciem liczb zespolonych oraz wartościami o bardzo dużej…

Czytaj…

Przykład piąty użytecznego narzędzia Excel

Jest to szablon faktury przystosowanej do potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa. Aby ułatwić życie operatorowi korzystającemu z arkusza, wyposażono go w dodatkowy formant (spoza zestawu formantów wbudowanych): kalendarz umożliwiający wpisanie daty do faktury za pomocą jednego kliknięcia. Następnym ułatwieniem jest przycisk (żółty z…

Czytaj…

Przykład szósty użytecznego narzędzia Excel

Narzędzie ekscelowe pozwala na ogromne ułatwienie pracy projektanta instalacji zapewniającej łączność radiową (np. GSM) we wnętrzu dużego obiektu w rodzaju centrum handlowego. Specyfiką takiego projektu jest silne rozgałęzienie instalacji, a przez to zależność poziomu („siły”) sygnału w jednej antenie od wszystkich…

Czytaj…

Przykład siódmy użytecznego narzędzia Excel

Jest to narzędzie dokonujące sumowania sygnałów od 20 źródeł w 40 000 (!) punktów przestrzeni. Zadanie to z pewnością przerasta możliwości nawet biegłego rachmistrza z kalkulatorem… Każde ze źródeł jest opisywane za pomocą kilku podstawowych parametrów; wśród nich znajduje się położenie źródła…

Czytaj…

Przykład ósmy użytecznego narzędzia Excel

Przykład dotyczy złożonego zadania projektowego, w którym należało dobrać ponad sto stacji radiowych i zestawić w różny sposób ich parametry. Różnorodność zestawienia wynikała z faktu, że różne cechy projektowanej sieci były potrzebne różnym komórkom organizacyjnym Zamawiającego. Ostatecznym wynikiem pracy była między…

Czytaj…

Przykład dziewiąty użytecznego narzędzia Excel

Jest to wcześniejszy chronologiczne przykład aplikacji inżynierskiej pomagającej w projektowaniu – a „na roboczo”: w trzymaniu porządku i niepogubieniu się – przy ważnym przedsięwzięciu logistycznym. Pominę opis zagadnienia; różnica między tym przykładem a poprzednim polega na znacznym „nasyceniu” skoroszytów wbudowanymi programami w…

Czytaj…

Przykład dziesiąty użytecznego narzędzia Excel

Ten przykład stanowił o tyle złożoną aplikację ekscelową, że posługiwał się mało znanym standardowym dodatkiem o nazwie Solver. Jest to moduł służący do rozwiązywania pewnej klasy problemów heurystycznych. W tym przypadku rzecz dotyczyła przydzieleniu każdej spośród 36 stacji radiowych zestawu kanałów…

Czytaj…

Przykład jedenasty użytecznego narzędzia Excel

Także i ten przykład ilustruje powtarzalne narzędzie inżynierskie (zapisane w postaci szablonu) wykonujące za człowieka szereg złożonych obliczeń. Co ważne, robi to bez pomyłki i nie „przymyka oczu” na zbliżenia obliczonych wartości do pewnych granic określonych przez przepisy. Efekt wydajnego uzyskania…

Czytaj…

Przykład dwunasty użytecznego narzędzia Excel

Jest to użyteczna aplikacja będąca pewną odmianą bazy danych. Obsługa tego narzędzia musiała być jednak prowadzona przez osobę zupełnie niezwiązaną z informatyką, bazami danych itp., lecz jedynie w podstawowy sposób obsługującą kilka programów – była to moja Żona. Cele postawione przede…

Czytaj…

Przykład trzynasty użytecznego narzędzia Excel

Była to bardzo rozbudowana aplikacja techniczna służąca do optymalizacji wyboru rozwiązania projektowego. W największym skrócie: stacje radiowe mogą być rozmieszczane w całym kraju, jednak w pobliżu granicy podlegają zakłóceniom o znanych właściwościach. Jak poradzić sobie z tymi zakłóceniami? Możliwy jest: wybór…

Czytaj…

Przykład czternasty użytecznego narzędzia Excel

Przykład zaczyna się od ilustracji efektów działania pierwszego narzędzia ekscelowego opracowanego w ramach pewnego zadania. Wobec wcześniejszych przykładów, ta złożona aplikacja inżynierska stanowi tylko dopełnienie opisów. Zastosowano w niej bowiem łącznie wszystkie „chwyty” omówione w poprzednich przykładach. Ponadto znalazły się w niej…

Czytaj…

Przykład piętnasty użytecznego narzędzia Excel

Ostatnio stworzonym narzędziem inżynierskim w Excelu jest aplikacja mająca na celu optymalizację rozwiązań antenowych stacji pewnej sieci radiokomunikacyjnej. Znów posłużyłem się wykresami radarowymi, programem w VBA, przyciskami, zdalnymi odwołaniami do innych skoroszytów itp. Elementy te są widoczne na przykładowych zrzutach (poniżej):…

Czytaj…

Przykład szesnasty użytecznego narzędzia Excel, na razie ostatni

Ostatni przykład efektownie rozszerza zagadnienie opisane w przykładzie 7. Tam wyniki – rozkład pola wokół zbioru 20 anten – były rysunkami utworzonymi za pomocą „sprytnego” wykresu. W innym zagadnieniu związanym z analizą rozkładu pola, problem był postawiony inaczej. Nie było istotne…

Czytaj…
Translate/Переводить »