Menu Zamknij

Przykład piętnasty użytecznego narzędzia Excel

Ostatnio stworzonym narzędziem inżynierskim w Excelu jest aplikacja mająca na celu optymalizację rozwiązań antenowych stacji pewnej sieci radiokomunikacyjnej. Znów posłużyłem się wykresami radarowymi, programem w VBA, przyciskami, zdalnymi odwołaniami do innych skoroszytów itp. Elementy te są widoczne na przykładowych zrzutach (poniżej):

15-1

Pominę zatem opis szczegółów działania aplikacji, aby wskazać na nowe usprawnienia zastosowane dla wygody obsługi.

Jednym z nich jest zastosowanie okna umożliwiającego operatorowi lokalizację na płaszczyźnie odwzorowującej mapę pewnych punktów istotnych dla analizy problemu.

15-2

Okno ukazuje się po naciśnięciu jednego z przycisków sterujących umieszczonych na podstawowym arkuszu obsługi aplikacji. Dzieje się tak oczywiście za sprawą kodu w VBA. Widoczne na rysunku pięć czerwonych kwadracików schematycznie odwzorowuje położenie pięciu punktów stałych w terenie, szachownicowe kółko to symbol położenia stacji radiokomunikacyjnej, a zielone kółko uzyskane po kliknięciu w tym miejscu myszką oznacza położenie wybranego punktu testowego. Jest to – podkreślam – ilustracja schematyczna, jednak położenie wszystkich punktów na tym schemacie utrzymuje proporcje wynikające z ich rzeczywistego położenia w terenie. Po zamknięciu okna nowe położenie punktu jest wyliczane i konwertowane na współrzędne geograficzne, które następnie są wprowadzane do odpowiednich komórek arkusza analizy. Dalszy proces optymalizacji może odbywać się z tak uzyskanymi parametrami punktu próbnego.

Innym usprawnieniem dla operatora jest wprowadzenie swoistego panelu sterowania, na którym zebrano przyciski i okienka wyników związanych z różnymi fazami tej złożonej analizy inżynierskiej:

15-3

Za wieloma akcjami zaimplementowanymi w tym narzędziu stoją procedury programowe napisane w wewnętrznym języku VBA/Excel, o czym niejednokrotnie była już mowa w tej prezentacji. Dlatego poniżej zamieszczono ilustrację zrzutu ekranowego z okna edytora tego języka. Widoczne są definicje procedur oraz definicja wspomnianego okna wyboru punktu próbnego.

15-4

Przykład czternasty użytecznego narzędzia Excel

Przykład zaczyna się od ilustracji efektów działania pierwszego narzędzia ekscelowego opracowanego w ramach pewnego zadania. Wobec wcześniejszych przykładów, ta złożona aplikacja inżynierska stanowi tylko dopełnienie opisów. Zastosowano w niej bowiem łącznie wszystkie „chwyty” omówione w poprzednich przykładach. Ponadto znalazły się w niej…

Czytaj…

Przykład szesnasty użytecznego narzędzia Excel, na razie ostatni

Ostatni przykład efektownie rozszerza zagadnienie opisane w przykładzie 7. Tam wyniki – rozkład pola wokół zbioru 20 anten – były rysunkami utworzonymi za pomocą „sprytnego” wykresu. W innym zagadnieniu związanym z analizą rozkładu pola, problem był postawiony inaczej. Nie było istotne…

Czytaj…

Podobne artykuły:

Zostaw komentarz

Translate/Переводить »