Menu Zamknij

Stałe części Mszy Św. i nabożeństw

Stałe części Mszy Św. (niektóre z nich są znane także w liturgii protestanckiej)

Kyrie („Panie, zmiłuj się”)

(komp. ks. Ireneusz Pawlak)

TAK TO MOŻE BRZMIEĆ W PROPONOWANEJ HARMONIZACJI
(Wirtualne organy z Raszczyc dzięki działalności Piotra Grabowskiego)

Panie, zmiłuj się nad nami.
Chryste, zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami.

Gloria („Chwała na wysokości)

(komp. ks. Ireneusz Pawlak)

TAK TO MOŻE BRZMIEĆ W PROPONOWANEJ HARMONIZACJI
(Wirtualne organy z Friesach dzięki działalności Piotra Grabowskiego)

Chwała na wysokości Bogu
a na ziemi pokój ludziom dobrej woli.
Chwalimy Cię,
Błogosławimy Cię,
Wielbimy Cię.
Wysławiamy Cię.
Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja.
Panie Boże, Królu nieba,
Boże Ojcze wszechmogący.
Panie, Synu Jednorodzony,
Jezu Chryste.
Panie Boże, Baranku Boży,
Synu Ojca.
Który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze.
Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami.
Albowiem tylko Tyś jest święty.
Tylko Tyś jest Panem.
Tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste.
Z Duchem Świętym w chwale Boga Ojca.
Amen

Psalm responsoryjny

TAK TO MOŻE BRZMIEĆ W PROPONOWANEJ HARMONIZACJI
(Wirtualne organy z Friesach dzięki działalności Piotra Grabowskiego)

Alleluja

TAK TO MOŻE BRZMIEĆ W PROPONOWANEJ HARMONIZACJI
(Wirtualne organy z Friesach dzięki działalności Piotra Grabowskiego)

Dialog (przed prefacją)

Pan z wami
                      I z Duchem Twoim
W górę serca!
                     Wznosimy je do Pana
Dzięki składajmy Panu, Bogu naszemu!
                     Godne to i sprawiedliwe.

TAK TO MOŻE BRZMIEĆ W PROPONOWANEJ HARMONIZACJI
(Wirtualne organy z Lipin dzięki działalności Piotra Grabowskiego)

Sanctus („Święty”)

Święty, święty, święty
Pan, Bóg Zastępów!
Pełne są Niebiosa i Ziemia chwały Twojej.
Hosanna na wysokości!
Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie!
Hosanna na wysokości!

Oto wielka…

(Oto wielka tajemnica wiary)
Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu,
wyznajemy Twoje zmartwychwstanie
i oczekujemy Twego przyjścia w chwale.

TAK TO MOŻE BRZMIEĆ W PROPONOWANEJ HARMONIZACJI
(Wirtualne organy z Lipin dzięki działalności Piotra Grabowskiego)

Tajemnica wiary:

(Tajemnica wiary:)
Chrystus umarł,
Chrystus zmartwychwstał,
Chrystus powróci.

TAK TO MOŻE BRZMIEĆ W PROPONOWANEJ HARMONIZACJI
(Wirtualne organy z Giubiasco dzięki działalności Piotra Grabowskiego)

Pater noster („Ojcze nasz”)

W „Śpiewniku Ewangelickim” jest to pieśń nr 362.

(nie jest zakończona doksologią według liturgii protestanckich)

Ojcze nasz, któryś jest w niebie:
święć się imię Twoje,
przyjdź Królestwo Twoje,
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.
I odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw od złego.

TAK TO MOŻE BRZMIEĆ W PROPONOWANEJ HARMONIZACJI
(Wirtualne organy z Giubiasco dzięki działalności Piotra Grabowskiego)

Doksologia „Bo Twoje jest Królestwo…”

Bo Twoje jest Królestwo i potęga i chwała na wieki

TAK TO MOŻE BRZMIEĆ W PROPONOWANEJ HARMONIZACJI
(Wirtualne organy z Giubiasco dzięki działalności Piotra Grabowskiego)

Agnus Dei („Baranku Boży”)

(komp. ks. Ireneusz Pawlak)

W „Śpiewniku Ewangelickim” jest to pieśń nr 864.

TAK TO MOŻE BRZMIEĆ W PROPONOWANEJ HARMONIZACJI
(Wirtualne organy z Giubiasco dzięki działalności Piotra Grabowskiego)

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
    zmiłuj się nad nami,
    zmiłuj się nad nami,
    obdarz nas pokojem.

O ks. Ireneuszu Pawlaku można poczytać tutaj.

Agnus Dei („Baranku Boży”) wersja 2

TAK TO MOŻE BRZMIEĆ W PROPONOWANEJ HARMONIZACJI
(Wirtualne organy z Długiej Kościelnej dzięki działalności Piotra Grabowskiego)

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
    zmiłuj się nad nami,
    zmiłuj się nad nami,
    obdarz nas pokojem.

Podobne artykuły:

Zostaw komentarz

Translate/Переводить »