Menu Zamknij

Przykład jedenasty użytecznego narzędzia Excel

11

Także i ten przykład ilustruje powtarzalne narzędzie inżynierskie (zapisane w postaci szablonu) wykonujące za człowieka szereg złożonych obliczeń. Co ważne, robi to bez pomyłki i nie „przymyka oczu” na zbliżenia obliczonych wartości do pewnych granic określonych przez przepisy.

Efekt wydajnego uzyskania wiarygodnych wyników (a przy okazji łatwego wydruku danych w urzędowym sprawozdaniu) uzyskano dzięki licznym i złożonym formułom matematycznym i wielu warunkom nałożonym w tych formułach. Jest to w pewnym sensie pokłosie złożoności przepisów, na podstawie których wykonuje się tego rodzaju prace. Przykładowo formuła zawarta w aktywnej komórce wygląda mniej więcej tak jak poniżej:

11-2

A nie jest to najbardziej złożona i najdłuższa formuła ekscelowa użyta w prezentowanych tu rozwiązaniach…

Jak zwykle skoroszyt składa się z wielu arkuszy, z których każdy ma jakieś wydzielone zadanie. Na przykład arkusz o nazwie „pomocniczy” zawiera zbiór licznych parametrów niezbędnych do obliczeń, których jednak nie należy zawierać na najbardziej widocznym arkuszu służącym następnie do tworzenia wydruku.

11-3

Stabelaryzowanie i przemyślany układ danych umożliwia operatorowi korzystanie z różnorodnych formantów widocznych na pierwszej ilustracji do tego przykładu. Działanie formantów zwykle opiera się bowiem na wydaniu numeru wyboru, który następnie jest użyty jako argument do przeszukiwania tabeli.

Dla wygody operatora zastosowano także mechanizm sygnalizowania pewnych wyników i prawidłowości nastaw za pomocą pojawiających się komunikatów oraz formatowania warunkowego.

Ponieważ prezentowana tabela jest przeznaczona do bezpośredniego użycia (jako metaplik) w dokumencie sprawozdania, zadbano o samoczynną zmianę treści nagłówków tabeli z wynikami; treść ta powinna zmieniać się na jeden z trzech zestawów opisów w zależności od wybranej sondy pomiarowej. Do tego celu wygodne okazało się wykorzystanie tzw. Fotografii komórek (obszarów komórek) standardowo obecnych w Excelu. O tej funkcjonalności będzie jeszcze mowa w kolejnych przykładach.

Przykład dziesiąty użytecznego narzędzia Excel

Ten przykład stanowił o tyle złożoną aplikację ekscelową, że posługiwał się mało znanym standardowym dodatkiem o nazwie Solver. Jest to moduł służący do rozwiązywania pewnej klasy problemów heurystycznych. W tym przypadku rzecz dotyczyła przydzieleniu każdej spośród 36 stacji radiowych zestawu kanałów…

Czytaj…

Przykład dwunasty użytecznego narzędzia Excel

Jest to użyteczna aplikacja będąca pewną odmianą bazy danych. Obsługa tego narzędzia musiała być jednak prowadzona przez osobę zupełnie niezwiązaną z informatyką, bazami danych itp., lecz jedynie w podstawowy sposób obsługującą kilka programów – była to moja Żona. Cele postawione przede…

Czytaj…

Przykład trzynasty użytecznego narzędzia Excel

Była to bardzo rozbudowana aplikacja techniczna służąca do optymalizacji wyboru rozwiązania projektowego. W największym skrócie: stacje radiowe mogą być rozmieszczane w całym kraju, jednak w pobliżu granicy podlegają zakłóceniom o znanych właściwościach. Jak poradzić sobie z tymi zakłóceniami? Możliwy jest: wybór…

Czytaj…

Przykład czternasty użytecznego narzędzia Excel

Przykład zaczyna się od ilustracji efektów działania pierwszego narzędzia ekscelowego opracowanego w ramach pewnego zadania. Wobec wcześniejszych przykładów, ta złożona aplikacja inżynierska stanowi tylko dopełnienie opisów. Zastosowano w niej bowiem łącznie wszystkie „chwyty” omówione w poprzednich przykładach. Ponadto znalazły się w niej…

Czytaj…

Przykład piętnasty użytecznego narzędzia Excel

Ostatnio stworzonym narzędziem inżynierskim w Excelu jest aplikacja mająca na celu optymalizację rozwiązań antenowych stacji pewnej sieci radiokomunikacyjnej. Znów posłużyłem się wykresami radarowymi, programem w VBA, przyciskami, zdalnymi odwołaniami do innych skoroszytów itp. Elementy te są widoczne na przykładowych zrzutach (poniżej):…

Czytaj…

Przykład szesnasty użytecznego narzędzia Excel, na razie ostatni

Ostatni przykład efektownie rozszerza zagadnienie opisane w przykładzie 7. Tam wyniki – rozkład pola wokół zbioru 20 anten – były rysunkami utworzonymi za pomocą „sprytnego” wykresu. W innym zagadnieniu związanym z analizą rozkładu pola, problem był postawiony inaczej. Nie było istotne…

Czytaj…

Podobne artykuły:

Zostaw komentarz

Translate/Переводить »