Menu Zamknij

Przykład ósmy użytecznego narzędzia Excel

Przykład dotyczy złożonego zadania projektowego, w którym należało dobrać ponad sto stacji radiowych i zestawić w różny sposób ich parametry. Różnorodność zestawienia wynikała z faktu, że różne cechy projektowanej sieci były potrzebne różnym komórkom organizacyjnym Zamawiającego. Ostatecznym wynikiem pracy była między innymi wydrukowana tabela zestawieniowa, zilustrowana na rysunku poniżej.

8-1.png

Właściwie tego rodzaju tabela, jako wydruk, nie jest żadna „rewelacją”. Jednak stworzenie tej tabeli wymagało bardzo wiele pracy. A to dlatego, że tabela „zbiera” wyniki z licznych dokumentów, które można umownie nazwać źródłowymi, i prezentuje je w czytelnej postaci. Do czytelności tej przyczynia się podbarwienie co drugiego wiersza, które ułatwia prowadzenie wzroku po szerokim zakresie tabeli (oryginalnie jest ona drukowana na formacie A3 w poprzek). Efekt barwny uzyskano „sprytną” formułą w formatowaniu warunkowym komórek.

Wspomniane zwieranie wyników z licznych dokumentów wiąże się z bogatymi odwołaniami do innych arkuszy i skoroszytów zapisanych na serwerze plików. Bliższe opisywanie operacji, jakie wykonuje operator przygotowujący zestawienie, byłoby męczące dla Czytelnika. Pokrótce warto wspomnieć, iż istnieją dwa główne zestawy roboczych skoroszytów, które służą do przygotowywania danych ostatecznych: zestaw, w którym dane pochodzą z plików tekstowych generowanych przez obcą aplikacje inżynierską, oraz zestaw, w którym dane są wpisywane ręcznie jako wkład projektanta.

Jedna z tabel roboczych tego zestawu plików wygląda następująco:

8-2.png

Biało-pomarańczowa tabela automatycznie wykrywa pojawienie się w zdalnym skoroszycie każdego wpisu „ręcznego” i zgodnie z przyjętą zasadą, prezentuje ten właśnie wpis, a nie wpis oryginalny, pochodzący z pierwotnej fazy projektowania.

W ten sposób żadna formuła w tabeli wydruku nie jest nigdy naruszana, co miałoby miejsce, gdyby wprost w tej tabeli dokonywać korekt ręcznych – arkusz byłby w pewien sposób „niszczony”, co znacznie utrudniałoby jego konserwację i orientację w materiale po upływie pewnego czasu.

Poniższy rysunek prezentuje roboczą tabele służącą do przygotowania wpisów „ręcznych”, a więc tych o najwyższym priorytecie na wydruku końcowym.

8-3.png

Opisany tu mechanizm porównywania zawartości komórki w dwóch zdalnych skoroszytach i prawidłowej prezentacji wyniku to nie wszystkie usprawnienia, jakie zastosowano w tej aplikacji. Można by tu jeszcze wspomnieć o złożonych funkcjach wyszukiwania zawartości tekstowej, konwersjach układów współrzędnych i innych rozwiązaniach – użytecznych, ale cały czas polegających na potędze mechanizmów i funkcji wbudowanych do MS Excel.

Jak wspomniano, wyniki prac projektowych muszą być przetworzone na różne sposoby. Ten sam zestaw roboczych skoroszytów źródłowych powoduje w kolejnym skoroszycie powstanie takiej tabeli z wynikami natury statystycznej:

8-4

Ogólnie rzecz ujmując: złożony system skoroszytów wzajemnie się odwołujących do siebie, jaki przygotowano w ramach tego projektu, znacznie usprawnił pracę zespołu. Właściwie tylko dzięki tym narzędziom praca w ogóle była do wykonania w założonym terminie. Raz utworzone skoroszyty, zapisane jako szablony, służyły w kilku kolejnych projektach.

Przykład siódmy użytecznego narzędzia Excel

Jest to narzędzie dokonujące sumowania sygnałów od 20 źródeł w 40 000 (!) punktów przestrzeni. Zadanie to z pewnością przerasta możliwości nawet biegłego rachmistrza z kalkulatorem… Każde ze źródeł jest opisywane za pomocą kilku podstawowych parametrów; wśród nich znajduje się położenie źródła…

Czytaj…

Przykład dziewiąty użytecznego narzędzia Excel

Jest to wcześniejszy chronologiczne przykład aplikacji inżynierskiej pomagającej w projektowaniu – a „na roboczo”: w trzymaniu porządku i niepogubieniu się – przy ważnym przedsięwzięciu logistycznym. Pominę opis zagadnienia; różnica między tym przykładem a poprzednim polega na znacznym „nasyceniu” skoroszytów wbudowanymi programami w…

Czytaj…

Przykład dziesiąty użytecznego narzędzia Excel

Ten przykład stanowił o tyle złożoną aplikację ekscelową, że posługiwał się mało znanym standardowym dodatkiem o nazwie Solver. Jest to moduł służący do rozwiązywania pewnej klasy problemów heurystycznych. W tym przypadku rzecz dotyczyła przydzieleniu każdej spośród 36 stacji radiowych zestawu kanałów…

Czytaj…

Przykład jedenasty użytecznego narzędzia Excel

Także i ten przykład ilustruje powtarzalne narzędzie inżynierskie (zapisane w postaci szablonu) wykonujące za człowieka szereg złożonych obliczeń. Co ważne, robi to bez pomyłki i nie „przymyka oczu” na zbliżenia obliczonych wartości do pewnych granic określonych przez przepisy. Efekt wydajnego uzyskania…

Czytaj…

Przykład dwunasty użytecznego narzędzia Excel

Jest to użyteczna aplikacja będąca pewną odmianą bazy danych. Obsługa tego narzędzia musiała być jednak prowadzona przez osobę zupełnie niezwiązaną z informatyką, bazami danych itp., lecz jedynie w podstawowy sposób obsługującą kilka programów – była to moja Żona. Cele postawione przede…

Czytaj…

Przykład trzynasty użytecznego narzędzia Excel

Była to bardzo rozbudowana aplikacja techniczna służąca do optymalizacji wyboru rozwiązania projektowego. W największym skrócie: stacje radiowe mogą być rozmieszczane w całym kraju, jednak w pobliżu granicy podlegają zakłóceniom o znanych właściwościach. Jak poradzić sobie z tymi zakłóceniami? Możliwy jest: wybór…

Czytaj…

Przykład czternasty użytecznego narzędzia Excel

Przykład zaczyna się od ilustracji efektów działania pierwszego narzędzia ekscelowego opracowanego w ramach pewnego zadania. Wobec wcześniejszych przykładów, ta złożona aplikacja inżynierska stanowi tylko dopełnienie opisów. Zastosowano w niej bowiem łącznie wszystkie „chwyty” omówione w poprzednich przykładach. Ponadto znalazły się w niej…

Czytaj…

Przykład piętnasty użytecznego narzędzia Excel

Ostatnio stworzonym narzędziem inżynierskim w Excelu jest aplikacja mająca na celu optymalizację rozwiązań antenowych stacji pewnej sieci radiokomunikacyjnej. Znów posłużyłem się wykresami radarowymi, programem w VBA, przyciskami, zdalnymi odwołaniami do innych skoroszytów itp. Elementy te są widoczne na przykładowych zrzutach (poniżej):…

Czytaj…

Przykład szesnasty użytecznego narzędzia Excel, na razie ostatni

Ostatni przykład efektownie rozszerza zagadnienie opisane w przykładzie 7. Tam wyniki – rozkład pola wokół zbioru 20 anten – były rysunkami utworzonymi za pomocą „sprytnego” wykresu. W innym zagadnieniu związanym z analizą rozkładu pola, problem był postawiony inaczej. Nie było istotne…

Czytaj…

Podobne artykuły:

Zostaw komentarz

Translate/Переводить »